Generalforsamling

Antenneforeningen FUGLESØEN

 

Generalforsamling for 2021 udsættes indtil corona restriktionerne lempes så meget, at det bliver muligt.

Generalforsamling for 2020 skulle have været afholdt i april måned. Den er udsat indtil videre som følge af smitterisikoen med coronavirus. Ifølge FDAs jurist er det acceptabelt at afvige fra vedtægter i denne situation.

 

Generalforsamling 29. april 2019

Beretning for året 2018.

1. Foreningens ledelse:

Ved sidste års generalforsamling forblev bestyrelsen uændret. Posterne er Formand: John Skovgaard, Næstformand: Knud Damgaard, Kasserer: Kurt Trapp, Sekretær: Johan Precht og Teknisk Tilsyn: Niels Nielsen. Der har kun været afholdt et bestyrelsesmøde i år, resten har vi klaret på e-mail eller tlf.

2. YouSee:

Vores kontrakt med YouSee er blevet fornyet for 2 år. Årsagen er at YouSee gerne vil kunne tilbyde internet til medlemmerne, uden at de samtidig abonnerer på en tv-pakke.

Ellers kender vi efterhånden melodien fra YouSee. Pakkepriserne stiger med ca 20 kr og kanalerne lægges om, måske flere gange om året. Denne gang har der været en del røre i pressen og medierne om det rimelige i disse prisforhøjelser, så måske bliver det lidt bedre næste år. Ellers er der måske en sparemulighed ved at nøjes med internetforbindelsen og så streame de tv-programmer man har brug for. Jeg har også tidligere nævnt at gå fra fuldpakken til mellem med valgfrie kanaler.

3. Medlemsstatus:

Antallet af medlemmer er nu 71, ud af 113 mulige, det er en tilbagegang på 2. Til nye beboere i området har vi et velkomstbrev, som oplyser om foreningen, og alle bedes hjælpe med at få det uddelt, så også nye beboere kan få fordele af det eksisterende kabelnet.

4.Kontingent:

Kontingentet på 125 kr/år blev opkrævet uden de store problemer. Kontingentet er nødvendigt, da foreningen selv skal betale for forsikring på antenneanlægget. Desuden er vi medlem af FDA, hvilket gør det lettere for bestyrelen at følge med i, hvad der sker på forenings- og medieområdet. FDA bliver hørt af politikerne i forbindelse med medieforliget og varetager antenneforeningernes interesser.

5. Afslutning:

Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne år.