Antenneforeningen Fuglesøen

6500 Vojens

Vojens, den 16.marts 2024

 

Til medlemmerne

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

Onsdag d. 24. april 2024 kl. 1900

på Banegaardshotellet

 

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af medlemsbidrag til foreningen for det kommende år
 5. Eventuelle forslag
 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

 

 1. a) 2 bestyrelsesmedlemmer

                                                på valg er Lotte Perschke og Hans Madsen (begge modtager genvalg).

                                               

 1. b) 2 bestyrelsessuppleanter

                                                Forslag Leif Knudsen og Elly Gammelgaard.

 

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant
 2. a) 1 revisor

                                      Forslag Randi Christensen

 1. b) 1 revisorsuppleant

                                      Forslag Finn Otte

 1. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 14. april.

 

Bestyrelsen